Saltar enlaces

Som beneficiaris d’una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya

Reflex del compromís ambiental de les nostres accions i productes que reforcen el foment de l’economia circular, el projecte JANKA CIRCULAR – Ecodisseny de mobiliari modular i reparable per a l’extensió del cicle de vida compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya en la convocatòria de subvencions a projectes de foment d’economia circular 2022 en la categoria de projectes d’ecodisseny que promouen una major eficiència dels recursos.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

El projecte és una oportunitat per a realitzar proves per tal d’avaluar i reforçar l’esforç ambiental que realitzem analitzant i tenint en compte tot el cicle de vida dels nostres productes, curosament ecodissenyats i amb matèries primeres que compleixin amb els estàndards més alt de sostenibilitat.

Proves de viabilitat tècnica

En el desenvolupament del projecte s’han fet proves per a avaluar la viabilitat tècnica i ambiental de la llitera triple. Entre els resultats destacables, l’anàlisi del cicle de vida dut a terme per la consultora DCYCLE destaca notablement la reducció en l’impacte ambiental de cada llitera fabricada per JANKA en comparació amb una llitera tradicional.

Reducció de CO2

La llitera triple de JANKA aconsegueix evitar en un 51,021 % els kg de CO2 emesos en comparació amb una llitera convencional, el que representa un estalvi de les emissions generades en 2 viatges en cotxe de Madrid a Barcelona. La reducció en l’impacte és causat per la gran capacitat d’absorció de CO2 del nostre tauler Janka®.

Compromís amb la sostenibilitat

L’anàlisi ambiental reforça el nostre compromís infrangible amb la sostenibilitat, l’economia circular i el lideratge cap a un futur més responsable i un l’ús eficient dels recursos allargant-ne al màxim la vida útil dels nostres productes.

Comparte

Acabados Premium

Visco Titanium

Capa de visco de 3 cm la cual contiene pequeñas partículas de Titanio que permiten que nuestro cuerpo y mente se recuperen a diario. Especialmente diseñado para deportistas.

Visco Bioylang

Capa de visco de 3 cm que contiene capsulas de esencia de Ylang-ylang, flor asiática con efecto sedante que previene el insomnio.

Visco Aloe

Capa de visco de 3 cm con Aloe Vera, proporciona un mejor equilibrio energético al cuerpo que descansa sobre ella.